De leden van de Eempolder subgroep hebben in 1982 met de gebruikelijke enthousiasme door weer en wind om de 14 dagen geteld. Daar in 1982 (november) het tiende teljaar werd afgesloten kwam de vraag naar voren of de tellingen moesten worden voortgezet. In de Avifaunavergadering van 5 oktober werd deze vraag als agendapunt behandeld en werd er besloten met de tellingen door te gaan. Vooral met de bekende bedreigingen die er zijn voor de Eempolders is het nuttig om over recente gegevens te kunnen beschikken. Er zal naar worden gestreefd om in 1983 de telgegevens van 1979 – 1982 apart te publiceren in tabelvorm. Er kwamen weer een paar nieuwe tellers bij in de loop van 1982.