De heer en mevrouw van Ingen uit Naarden doen al meer dan 25 jaar vogelasielwerk. De laatste jaren is het zelfs een volledige dagtaak geworden voor de heer van Ingen Het aantal opvangkooien is in deze periode aanzienlijk uitgebreid. De gemeente Naarden stelde een terrein beschikbaar waar momenteel 2 binnenvolières, 4 grote vliegkooien en een zestal kleinere volières opgebouwd zijn. Binnenkort zullen er nog 3 volières bijgebouwd worden (o.a. voor de opvang van in beslaggenomen vogels). Het leek ons interessant om een idee te geven hoeveel en welke soorten in dit asiel afgelopen jaar verzorgd zijn. Hieronder volgt een samenvatting van een jaarzicht opgesteld voor het ministerie van CRM.