Aan het GNR werd een lijst met VWG-waarnemingen uit 1982 van de heidevelden gestuurd, aangezien de rubriek Vogelwaarnemingen uit hun jaarverslag van '81 onvolledig en onjuist was. Bij de gemeente Huizen werd een verzoek ingediend om in 1983 een Oeverzwaluwwand aan te leggen ten oosten van de haven. In hun antwoord wezen ze dit verzoek op dit moment af, aangezien de bestemming van het bedoelde terrein bij de haven nog te vaag is. Wel is het plan overgenomen en krijgen we de gelegenheid om dit jaar zelf een tijdelijk wandje aan te (laten) leggen.