Helaas is de Slechtvalk één van de stootvogelsoorten die zich (nog) niet heeft kunnen herstellen van de achteruitgang, die vrijwel al deze soorten trof in de jaren zestig. De wereldpopulatie van deze spectaculaire, uitsluitend van vogels levende en door valkeniers geprezen soort is nog maar een fractie van wat deze in het begin van deze eeuw was. Ook in Nederland was hij een gewone verschijning, zelfs in de grote steden, vaak tot grote ergernis van de duivenhouders. Momenteel is de Slechtvalk een onregelmatige broedvogel in ons land en trekt door en overwintert in klein aantal. In ons werkgebied wordt de soort zo nu en dan gezien, niet elk jaar, en dan vooral langs de Gooimeerkust. Van de laatste 25 jaar zijn enkele tientallen waarnemingen uit dit gebied bekend. Ou 12 december '82 fietste ik 's middags langs de strandvlakte aan de westkant van de Stichtse Brug. Er vlogen zeven vogeltjes op; het bleken Sneeuwgorzen te zijn, die daar regelmatig fourageerden. Even later vlogen er op ca. 50 meter afstand twee vogels op van het strand. In eerste instantie leken het gezien de grootte, kraaien, maar het vlieggedrag trok mijn aandacht.