Onder leiding van Erik Lam heeft de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie in 1982 de kasteeltuin van het landgoed Sypestein te Nieuw-Loosdrecht op broedvogels onderzocht. Ook zijn er verspreid in het bos takkenhopen gemaakt ten behoeve van vogels, amphibieën en kleine zoogdieren. Doordat het bos als parkbos wordt onderhouden, zijn er weinig natuurlijke nestholen aanwezig voor holenbroeders. Om dit gebrek te ondervangen werden een 35-tal nestkasten opgehangen. De oppervlakte is 4,37 ha. Er werd vijf ochtenden geteld, waarbij zingende vogels op een kaart werden ingetekend. Totaal zijn er 29 soorten vastgesteld en nog drie mogelijke soorten. Als meest interessante zijn te noemen de Torenvalk, Tortelduif, Grote Lijster, Grauwe- en Bonte Vliegenvanger, Boomklever en mogelijk Goudhaantje. Het volledige verslag bestaat uit 4 pagina's tekst en 2 kaartjes, en is aanwezig in de bibliotheek van de VWG.