Binnen de Vogelwerkgroep is een aantal leden gestart met de voorbereidingen van de eerste aanzetten, die moeten leiden tot de samenstelling van de Avifauna van het Gooi. Middels dit schrijven willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Na een discussie: waarom "een Avifauna van het Gooi", is gestart met een aantal werkgroepen.