Op 14 mei '82 was ik bezig om op de Zuiderheide te inventariseren. Het was redelijk goed weer, alleen zong er bijna niets. Op een afgebrand, zwart geblakerd stuk grond waren ongeveer 25 tot 30 Tapuiten aan het fourageren. Ook vlogen er 2 Paapjes rond. Kennelijk zijn er toch beesten die van deze grootschalige natuurvreemde beheersmaatregelen profiteren. Toen ik met m'n kijker struikjes inspecteerde om te kijken of er soms Roodborsttapuiten te bekennen waren, zag ik iets wits in een topje van een jeneverbes. Eerst dacht ik dat er een zakdoek in hing. Maar dichterbij gekomen zag ik dat het een vogel was, het was zelfs een klauwier! Dit was dus de Roodkopklauwier.