In 1982 is een onderzoek gedaan naar de verspreiding van de Bosuil in het Gooi. Aan dit onderzoek hebben heel veel mensen (wel 30!) met heel veel enthousiasme meegewerkt. Helaas zijn alle ingezonden waarnemingen bij een inmiddels oud-lid zoekgeraakt!! Het zou verschrikkelijk jammer van alle moeite zijn als hierdoor de inventarisatie zou mi slukken. Daarom wil ik u nu het volgende voorstellen: wil iedereen die geïnventariseerd heeft nog een keer opschrijven waar zij in 1982 Bosuilen hebben waargenomen? Met deze gegevens kan dan toch nog een indruk van de Bosuilenstand verkregen worden. Ik beloof plechtig dat deze gegevens niet zullen zoekraken!