Op 11 Januari 1983 is in de Godelindeschool een avond genouden waarop oraakballen zijn uitgeplozen. Diverse mensen hebben toen materiaal meegenomen om thuis verder te kunnen gaan. Wil ieder die nog gegevens bezit van de partijen die zijn uitgeplozen, deze binnen 14 dagen na het verschijnen van deze Korhaan aan mij toesturen. Na afloop van deze termijn zal met het verslag worden begonnen. Van de genoemde avond is nog materiaal overgebleven dat neg gedetermineerd moet worden. Liefhebbers kunnen zich bij mij opgeven, zelfs als zij alleen maar de grove scheiding vogels, woel-ware , en spitsmuizen willen uitvoeren. Determinatiemateriaal wordt beschikbaar gesteld.