Het instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN) houdt zich o.a. bezig met het in brede kring verspreiden van de kennis der natuur en het propageren van de natuurbescherming. Om dit doel te bereiken organiseert zij regelmatig openbare natuurwandelingen, waarvoor zij tot natuurgids opgeleide leden nodig heeft, die liefst ook vogelkenners zijn.