Wij zijn bezig met de voorbereidingen om de AVIFAUNA van het Gooi samen te stellen. Wij zoeken daarvoor nog een aantal adressen van mensen, die tussen 1935 en 1967 actieve vogelaars waren en lid van een van de jeugdbonden voor natuurstudie. Hieronder volgen de namen, samen met het jaartal waarin ze lid waren. Indien u inlichtingen kunt verschaffen over adressen of verblijfplaatsen wilt U dan contact opnemen met Erik Lam, Van Lenneplaan 6, 1217 NC Hilversum, tel 035 – 12548. De werkgroep "Waarnemingen" dankt U bij voorbaat hartelijk.