De meeste vogels kunnen nogal aardig vliegen. Hoewel ze barrières (gebergten) of onaantrekkelijk milieu (groot open water, woestijn) vaak wel aan kunnen, hebben veel soorten vogels toch de neiging er omheen te vliegen. Aan de rand van zo'n hindernis treedt dan stuwing op. In ons werkgebied blijkt het Gooimeer voor veel soorten vogels (o.a. roofvogels) al zo'n barrièrre op te leveren. Bij de vernauwingen ervan (Hollandse en Stichtse brug , Huizerpier) treedt dan ook gestuwde trek op. Op goede trekdagen zijn de aantallen passerende vogels hier hoog . Hollandse Brug vaak meer dan 1000 (nog exclusief de Spreeuwen) en het is er dan leuk vogelen.