Dit jaar, 1983, heeft een paar Blauwe reigers een nest jongen grootgebracht op het landgoed Schoonoord te is Graveland. Schoonoord grenst aan Trompenburgh dat reeds een kleine kolonie Blauwe reigers bezit. Ten zuiden van Trompenburg ligt Gooilust waar reeds vele decennia's (zeker vanaf 1921) een kolonie aanwezig is. Op 29 maart van dit jaar zag ik een Blauwe reiger op een nest zitten, dat in een hoge beuk zat aan de westrand van het landgoed. Reeds enige tijd daarvoor nadden zich rond deze plek Blauwe reigers opgehouden. Aangezien dit een vertrouwd beeld was, gezien de aangrenzende kolonies, was het me niet als bijzonder opgevallen. Doch nu sleepten de reigers met takken en het nest in de kale takken was duidelijk zichtbaar. Met de telescoop (Kowa) kon worden vastgesteld dat de Blauwe Japen beide het volwassen kleed droegen.Op 4 april hadden ze waarschijnlijk eieren, blijkens de volgende notitie in mijn dagboek: "Eén exemplaar landde, waarna het andere exemplaar opstond van het nest. Enige tijd hebben ze bij elkaar op het nest gestaan, soms poetsend, waarna één exemplaar weer wegvloog..." Tot dat het blad aan de bomen kwam konden we het nest vanuit onze huiskamer zien zitten, na eind april—begin mei werd het erg moeilijk de reigers waar te nemen en doordat ik ze niet zo vaak zag, nam ik min of meer aan dat ze verdwenen waren.