-Staatsbosbeheer wil de kolonie Blauwe Reigers op het landgoed Groeneveld verdrijven aangezien de bruine beuken waar de vogels in nestelen driegen dood te gaan. We verzochten hen hiervan af te zien daar de kans groot is dat de reigers zich weer in andere bruine beuken zullen vestigen of helemaal van het landgoed verdwijnen. -We maakten bezwaar tegen een voorgenomen uitbreiding van de jachthaven 't Raboes daar het Eemmeer recreatief al lang vol is en vlakbij het nieuwe weidevogelreservaat ontwikkeld wordt.