Na de eerste aanzet in de Korhaan 17 (2); 39-40, waarin een en ander uiteengezet over een uit te brengen publikatie over de vogels van het Gooi e.o. willen wij u d.m.v. nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het is de bedoeling om dit twee keer per jaar te doen en hopen dat nog meer leden dan tot nu toe hun steentje in een of andere vorm, hoe klein dan ook bijdragen. De werkzaamheden zijn een goed hulpmiddel om meer ervaring op te doen onder begeleiding van oude rotten. Stap dus over de drempel en doe mee!