Vanaf 1981 wordt door de Landelijke werkgroep Vogeltrektellen (LWVT) getracht coördinatie en stimulering van Vogeltrektellingen te bewerkstelligen. Deze activiteit van de werkgroep is een SOVON-B project. Het streven van de LWVT is het organiseren van simultaantellingen op vaste telposten gelegen in het hele land, met het doel meer te weten te komen van het ruimtelijke beeld van de trek over Nederland. Om aan het hiaat, dat er nog geen telpost in de IJsselmeerpolders was iets te doen,werd besloten om in 1982 te beginnen met oriënterend onderzoek naar gestuwde vogeltrek bij de Hollandse brug.