Bij de aanleg van Rijksweg 27 door de Oostermeent (Blaricum)in 1979 kwamen grote hoeveelheden grond vrij die Rijkswaterstaat kwijt moest. Besloten werd om van deze grond, bestaande uit grof tot fijn zand, veen en klei, een voorland op te spuiten in het Gooimeer ten oosten van het talud van de Stichtse Brug.