De Prov. Waterstaat N-H wil een atlas over vogeltrek in Noord-Holland samenstellen, zodat bekeken kan worden op welke plaatsen beter geen windmolens geplaatst kunnen worden i.v.m doodvliegen van vogels (zie elders dit blad) De Saraenwerkende Vogelwerkgroepen van Noord-Holland(S.V.N) zijn van plan een Avifauna van deze provincie samen te stellen. Ook onze gegevens van Gooi en Vechtstreek willen zij hier in betrekken. Op de eerst volgende vergadering van de subgroep Avifauna zal het verstrekken van onze gegevens voor beide projekten behandeld worden.