Het toenemende gebruik van wind als energiebron voor het opwekken van electriciteit, maakt het wenselijk de ecologische aspecten van windturbines nader te onderzoeken . De Provinciale Overheid is bij de plaatsing van windturbines onder andere betrokken middels de toetsing van bestemminsplannen en het verlenen van hinderwetvergunningen. Hiervoor is enerzijds inzicht nodig in het risico dat vogels lopen om met een turbine in aanvaring te komen; onderzoek hiernaar zal door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer worden verricht (in opdracht van het Bureau Energie Onderzoek Project van de Stichting Energie Centrum Nederland),