De Stichting het Vogeljaar is er opnieuw in geslaagd een prachtige vogelkalender samen te stellen. Met bijzonder veel zorg zijn weer fantastische foto's uitgekozen van Nederlandse en Belgische fotografen. De uitvoering is dezelfde gebleven als voorgaande jaren hetgeen o.a. betekent dat er voor iedere veertien dagen een aparte vogelsoort is afgeheeld. De erbij afgeheelde originele teksten zijn geschreven door Henk J. Lichtenbeld en Jaap Taapken. De 25 vogelsoorten die dit jaar aan bod komen zijn, o.a.: Velduil, Grote Kruisbek, Kluut, Bosruiter, Oeverzwaluw, Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, IJsvogel, Tureluur en Sneeuwgors. Zoals bekend behoeft u aan het einde van het jaar de kalender niet weg te gooien maar houdt u er een vogelboekje aan over. U kunt de Vogelkalender 1984 verkrijgen à ƒ 13,50 op de bijeenkomsten van de Vogelwerkgroep of afhalen bij J. Harder, Meteorenstraat 45, Hilversum, tel.: 035 – 852842.