Hierbij een kritisch stukje over verantwoordelijkheden van de vogelaar, en dan met name de vogelaar die zich bereidwillig heeft verklaard ten aanzien van het organiseren c.q. publiceren van gegevens verzameld bij b.v. een inventarisaite, vogeltrekttelling, stootvogeltelling etc. Ik heb zelf gemerkt (trekvogelverslag '82) dat het schrijven van een verslag veel tijd en energie kost en dat het vaak niet het leukste werk is. Immers alles wat je schrijft moet kloppen dus; naar de bibliotheek; mensen die hun waarnemingen te laat insturen achterna zitten; avond aan avond met bergen tellijsten achter je bureau zitten terwijl je buiten de ganzen over hoort vliegen die jij op dat moment niet kunt gaan bekijken. Echter het punt waar het om gaat is dat jij je verantwoordelijk hebt opgesteld voor de verslaggeving van de bewuste telling of inventarisatie. De vogelaars (en ook jijzelf) zijn vaak na een zware werkweek in het weekend vóór dag en dauw het veld ingegaan om voor de telling de nodige gegevens te verzamelen. Dat dit niet altijd onder ideale weersomstandigheden gebeurd hoef ik geen vogelaar te vertellen, dat weten wij allemaal.