De werkgroep tellingen wil graag meer inzicht krijgen in de lokaties en de aantallen Bonte kraai, Roek, Kramsvogel en Koperwieken die in onze streken overwinteren. Indien U van deze soorten waarnemingen heeft of deze aankomende winter wilt verzamelen, houdt de werkgroep zich hiervoor aanbevolen. U kunt uw waarnemingen op de gebruikelijke waarnemingskaartjes zetten. Ook kunt U indien U veel waarnemingen heeft, deze op een tellijst verzamelen en opsturen c.q. overhandigen aan Andries Stoker, Gabrielgaarde 42, 1241 AM Kortenhoef. tel. 035-62478