Ten zuidoosten van de Bijvanck in Blaricum is in 1982 een viaduct over de Rijksweg 27 aangelegd, valkbij de Valse Bosjes. Op deze plaats ontdekte ik op 13 juli 1983 een alarmerende Tapuit (man). De vogel vloog wat zenuwachtig heen en weer tussen een aantal zandhopen die op het 6 meter hoge talud gestort waren. Even later kwam er een vrouwtje aanvliegen met voer, ook alarmerend. Ik denk dat het paar ergens in de constructie van het viaduct genesteld heeft, of in één van de vele hopen opgeslagen stenen en hout. Tapuiten broeden erg vaak in afvoerpijpen of stenen.