In "het Vogeljaar" van april 1982 lazen wij een oproep uit Noord Zweden om mee te helpen aan het Zweedse broedvogelatlasprojekt. In Zweden is in de periode 1974-1983 veel veldwerk verricht voor dit atlasproject. In 't voorjaar van 1982 was het nog lang niet af. Noord Zweden was toen nog practisch geheel ononderzocht en men besloot om dan tenminste een steekproef van 4% te nemen door van elke 25 atlasblokken er 1 te inventariseren. Zweden telt 19.153 atlasblokken van 5 x 5 km en Nederland "maar" 1.671. Omdat er in Zweden te weinig vogelaars zijn die hun handen uit de mouwen willen steken was het nodig om Nederlanders te importeren Oproepen kwamen 2 x in "het Vogeljaar" en in de beide jeugdbondsbladen. Wij (Willy Leurs, Fred van Klaveren en Jacob Verhey) besloten mee te doen als 3 van de 13 mensen en vertrokken op 24 juni naarUnnea Noord Zweden waar 't project 1983 al bezig was.