Zoals de meeste leden van de Vogelwerkgroep wel zullen weten worden er in het Laarder Wasmeer regelmatig excursies gehouden. Deze excursies hebben een groot educatief karakter. In de afgelopen jaren zijn honderden, zo niet enkele duizenden volwassenen en vooral ook schoolkinderen hier rondgeleid door de boswachter of een IVN-gids. Nu weet een ieder uit eigen ervaring dat het observeren van vogels door groepen mensen die vogels nogal eens kunnen verstoren. Dit bracht mij ertoe in december 1979 de Stichting het Gooisch Natuurreservaat, beheerder van het gebied, het plan voor te leggen binnen het Wasmeer een vogelobservatiehut te bouwen. Om dit voorstel enige gestalte te geven deed schrijver dezes suggesties voor de beste plek, bouwwijze, toegangspad e.d. Ook de mogelijkheid tot het verkrijgen van een grote subsidie voor de realisering van zo'n hut werd aangegeven. Nu, na vier jaar (!), staat deze hut er gelukkig. De eerste excursiegangers die de hut betraden zijn er al geweest. Met gemak kan een groep van 15-20 personen tegelijk in deze 6 meter lange en 2 meter brede hut. De kijkspleten zijn op verschillende hoogten aangebracht zodat een ieder zo optimaal mogelijk kan waarnemen. Aan de totale inrichting van de vogelhut moet nog begonnen worden. Gedacht wordt hierbij aan vogelplaten, een kaart van het Laarder Wasmeer, informatie over de soorten vogels die er verblijven en het aanleggen van een logboek. Buiten de hut, die overigens aan de rand van een plas staat, zullen pogingen gedaan worden de vogels nog dichter bij de hut te halen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het plaatsen van zitstokken, kunstmatige eilandjes en het maken van een slikterreintje. U ziet, er is genoeg te doen. Al met al, is het te hopen dat deze eerste vogelobservatiehut in het Gooi aan ieders verwachtingen zal voldoen. Overigens hoeft het natuurlijk niet bij deze ene hut te blijven. In het Laarder Wasmeer is zeker nog plaats voor een tweede. Een ander zeer geschikt gebied is bijvoorbeeld het Hilversums Wasmeer. Een geheel vrij toegankelijke waarnemingshut aan de rand van het water en ter hoogte van het grote eiland moet ook hier mogelijkheden kunnen bieden. Mag ik het Gooisch Natuurreservaat uitnodigen hier eens serieus over na te denken........?