Bij deze Korhaan treft u weer de bekende accept-girokaart aan waarmee u het lidmaadschapsgeld 1984 kunt voldoen. De Stichting 'Het Vogeljaar' uitgever van HET VOGELJAAR heeft de contributie van het blad voor 1984 verhoogd met f2,10. De contributie gaat nu voor de bij de vogelwerkgroep aangesloten leden f17,60 bedragen.