Op een inspraakavond van de gemeente Huizen gaven we commentaar op de zojuist verschenen nota "Huizen en windturbines". In de nota worden de gebieden binnen deze gemeente vastgesteld, waar plaatsing van middelgrote windmolens toegestaan zal worden. De effecten van windmolens op vogels waren nogal onzorgvuldig en onvolledig belicht, zodat we daar kritiek op hebben gegeven en gepleit hebben voor het niet plaatsen van windmolens langs de Gooimeerkust zolang er weinig bekend is over veroorzaakte aantallen slachtoffers elders. Bovendien zouden de vogeltrekbewegingen langs deze kust beter onderzocht moeten worden. Het wachten is nu op de definitieve versie van deze nota. We bedankten de heer Nico Kortenhoever voor het feit dat hij deze zomer in de omgeving van de 's-Gravelandse landgoederen een duizendtal botulisme slachtoffers geraapt heeft. Bekeken wordt of het opstellen van een soort rampenplan voor botulisme-plagen zinvol is.