In 1983 heeft een weer groter aantal personen hun le voor jaarswaarnemingen geregistreerd en ook ingestuurd. Door omstandigheden ben ik helaas niet in de gelegenheid geweest om alle waarnemingen op tijd te verwerken en te verslaan t.b.v. dit nummer van de Korhaan. Hiervoor mijn excuses. Ondanks het achterblijven van het verslag over 1983 wil ik een beroep doen op alle leden om ook dit voorjaar weer mee te doen zodat een vergelijk over meerdere jaren mogelijk wordt.