De subgroep Avifauna is al geruime tijd bezig met het zoeken naar slaapplaatsen van verschillende vogelsborten. Van Spreeuwen en kraaiachtigen is het niet zo moeilijk om ze op te sporen, maar van andere soorten is het soms een tijdrovende bezigheid. De slaapplaats waar het hier om gaat was al geruime tijd bekend, maar de aantallen waren nog niet bekend. De eerste keer dat ik bij de slaapplaats ging kijken waren de Kauwen al aanwezig en vlogen in golven heen en weer in twee of drie groepen uiteen spattend om dan een totaal schatting te maken valt niet mee vooral in de schemer, mijn totaal kwam op ± 4.000 vogels. Daar was ik niet mee tevreden. Daarom nogmaals naar de slaapplaats getogen, deze keer zaten er groepen op de weilanden, en groepen in de bomen en tevens vlogen deze vogels nog heen en weer dus dat was nog moeilijker om een schatting te maken deze keer kwam ik op een aantal van ± 2.500 vogels.