Ieder voorjaar worden er in ons werkgebied enkele gebieden geinventariseerd op broed vogels, zo ook in 1983. Het bosgebiedje De Snip was er één van. Dit gebied werd gekozen omdat er weinig van bekend was en omdat de vogelbevolking er niet te groot is. Dit omdat wij vogelaars die de vogelgeluiden (zang) wat beter wilden leren kennen, mee op pad konden nemen. Er kwamen enkele enthousiastelingen die in de vroege ochtenden mee op pad gingen. Met kaartjes van het gebied en wat uitleg van inventarisatiemethode konden de zingende mannetjes worden ingetekend. En wat is niet leuker dan als je na enkele keren het gebied doorkruist hebt zo de vogelbevolking op vaste plaatsen (territoria) hoort zingen, en zo een indruk krijgt van hun aantal en hun soortenrijkdom, Hopelijk heeft deze inventarisatie ertoe bijgedragen dat enkele leden wat meer kennis van de zang hebben opgedaan. Bij volgende inventarisaties kunnen zij hun soortenaantal wellicht uitbreiden.