Ons programma heeft een aanzienlijke uitbreiding ondergaan. Oorzaak hiervan is het vermelden van de excursies en lezingen van onze subgroep Zuidelijk-Flevoland. De lezingen worden gehouden in het eigen onderkomen van de subgroep te Almere-stad. Het adres is school de “Tandem” Burgerpad 1 te Almere-stad. Het is de bedoeling dat dit jaar de bebouwde kommen van Eemnes en Laren op het voorkomen van broedvogels geïnventariseerd worden. Deze inventarisaties zijn gepland in de weekenden van 28-29 april en 19-20 mei. Als u interesse heeft om aan deze telling mee te werken dan kunt u zich op geven bij Jelle Harder, tel. 035-852842 of Adrie Vermeule, 035-857492. Ook voor mensen die het inventariseren van broedvogels onder de knie willen krijgen is dit een goede gelegenheid om zich op te geven.