Op de oproep in de vorige Korhaan om hulp bij het maken van een uit te graven toegangspad naar de observatiehut heeft slechts één persoon gereageerd. Waarom melden zich niet meer mensen uit eigener beweging? Je kunt niet zeggen dat niemand wil helpen. Dat bleek wel nadat er een aantal mensen persoonlijk benaderd werd. Hierdoor was het mogelijk om op 7 januari met negen VWG-leden een toegangspad uit te graven. Over een lengte van circa 40 meter werd 25-30 m³ zand weggehaald. Zo ontstond een soort loopgraaf van bijna een meter diep en breed, ’s Morgens om 9.30 uur was aan dit karwei begonnen en ondanks het regenachtige weer was om 14.00 uur het pad uitgegraven. Enthousiast als ieder was werd besloten ook nog even de oeverzwaluwenwand af te steken. Een week later op 14 januari togen ook nu in de regen, vier VWG’ers opnieuw naar de vogelhut. Die ochtend werd over een lengte van 16 meter een zandkering langs het toegangspad aahgebracht om instorten te voorkomen. Toen het hout op was werd weer huiswaarts getogen. In de toekomst zal nog zo’n 25 meter zandkering moeten worden aangebracht. De laatste activiteit die op dit moment bij de observatiehut is uitgevoerd was op 28 januari. In de hut werden de wanden voorzien van de bekende vogelplaten van Vogelbescherming, en werd een plattegrond van het terrein opgehangen, een soortenlijst van 1984 en enkele propagandaborden van het IVN, de NJN en de VWG. De bedoeling is dat er op zaterdag 11 februari achter de hut een aantal rietmatten geplaatst zullen worden, zodat men vrijwel ongemerkt de hut kan bereiken. Tot zover de laatste ontwikkelingen rondom de vogelhut.