Het gecombineerde nestkastenverslag 1979-1980 en 1981 is dit jaar verschenen. Jaap Mekel heeft deze uitgave verzorgd. Het verslag 1982 is in concept af. Van 1983 moeten nog verslagen binnenkomen. Voor een wat gunstiger werkverdeling is besloten dat H.W. de Soete toch in de subgroep Nestkasten blijft om samen met Jaap Mekel de zaken te behartigen. De nestkasten in het legerkamp aan de Noodweg worden weer gecontroleerd. Op het landgoed Oud-Bussum zijn twee nieuwe controleurs gestart. Tevens zijn er twee nieuwe controleurs op de Hoorneboeg-Zwarteberg aktief. De controle van Bikbergen werd dit jaar door de ACJN overgenomen en door drie jeugdbonders verzorgd. Het nestkastenbestand op het landgoed de Limiten is weer op orde gebracht en zal in 1984 weer in het verslag worden opgenomen. Voor het landgoed Bantam zijn door de heer Snepvangers een serie nieuwe nestkasten gemaakt. Hangende de discussie aangaande de verlangde status van “hollebomenreservaat” Bantam, worden ze (nog?) niet opgehangen.