De voorjaarscursus werd dit jaar druk bezocht, de najaarscursus echter had minder belangstelling, n.l. 35 personen. Er gaven zich maar weinig cursisten op als lid van de VWG. Lia Last besloot aan het eind van dit cursusjaar te stoppen met haar aktiviteiten binnen de subgroep.