De subgroep Eempolders heeft ook in 1983 weer getrouw om de 14 dagen de vogelstand in het gebied van de Maatpolders en de Noord- en Zuidpolders te Veld gecontroleerd. Het was alweer het elfde jaar dat de groep dit werk, met veel enthousiasme, deed. Omdat Peter Vos te kennen gegeven had dat hij, na 10 jaar, niet langer coördinator voor deze groep wilde zijn, moest een vervanging gezocht worden. Gelukkig bleek Jessy van Leyden bereid dit werk over te nemen. Vanaf half april heeft zij alle telformulieren verzameld en o.a. alle gegevens op overzichtslijsten vastgelegd. De telresultaten van de periode na 1978 zijn helaas, hoewel dat wel was toegezegd, nog niet gepubliceerd. Dit punt heeft echter nog steeds de aandacht en geprobeerd zal worden dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Het aantal tellers was aan het begin van het Jaar 28. Aan het eind van het jaar was dat aantal gestegen tot ca. 42. Uit de grote stijging van het aantal medewerkers blijkt, dat er voldoende animo is voor het tellen van de weidevogels. In de laatste subgroepvergadering is mede daarom besloten om, naast de Noord- en Zuidpolders ook in de Oostermeent te gaan tellen. Dit gebied sluit aan op de Eempolders en het lijkt ons interessant om de gegevens ervan eens met die van de oude telgebieden te vergelijken.