In 1983 heeft voor de derde achtereenvolgende keer registratie om fenologische waarnemingen door een dertigtal leden plaatsgevonden. Het blijft jammer te moeten constateren dat van het grote aantal leden die onze werkgroep telt een zo klein aantal leden hun medewerking aan deze waarnemingen verleent.