Nu Lia Last na een periode van 10 jaar besloten heeft de cursus Vogelherkenning te verlaten beseffen wij pas goed welke belangrijke plaats zij binnen de cursuscommissie innam. Hoewel door de aard van haar werkzaamheden – organisatie en administratie – naar buiten wellicht de minst bekende figuur van het groepje, was zij in feite de spil waar alles om draaide en blééf draaien. Voor haar tactvolle wijze van optreden tijdens vergaderingen, waardoor ook de soms moeilijke zaken bespreekbaar werden, hebben wij allen de grootste bewondering en waardering.