Sinds 1978 worden in het Gooi en omstreken de nesten van de Huiszwaluw (Delichon urbica) geteld. Dit gebeurt in de eerste plaats om het aantal broedparen in het gebied te kunnen schatten. In de tweede plaats hopen we meer inzicht te krijgen in het verloop van het aantal broedparen in de loop van de tijd , en in de keuze van de nestplaatsen. De resultaten van de tellingen die in de periode van 1978 tot en met 1980 zijn uitgevoerd, zijn reeds eerder in de Korhaan gepubliceerd (1 en 2). In dit verslag komen de resultaten van de afgelopen drie jaar aan de orde.