De meeste vaste tellers zullen onlangs wel de “Nieuwsbrief no. 4” ontvangen hebben. Hierin verscheen een overzicht van de telling van 12-13 november 1983. In 1984 wordt dit twee seizoenen-projekt afgesloten. Het vermoeden bestaat dat er onder de VWG-leden nog vele gegevens (in telboekjes) bevinden. Ik zou het zeer op prijs stellen als deze gegevens, hoe summier ze wellicht lijken, toch telefonisch of schriftelijk aan mij door te geven. Ook oudere gegevens zijn zeer welkom. Momemteel ben ik bezig met een artikel over het voorkomen van de Kleiene Zwaan in het Gooi en Vechtplassengebied. Nogmaals, alle gegvens zijn zeer welkom! In deze eindfase van het projekt wil ik met name die leden die over een telescoop beschikken verzoeken eens te letten op Kleine Zwanen met kleurringen. Deze ringen zijn tot 2-300 meter leesbaar. Er staat een 2 of 3 lettercode op of een 3 cijfer combinatie. Deze kode moet van onder naar boven worden afgelezen. Een kleurring aan de linkerpoot wil zeggen dat het een vrouwtje betreft, een kleurring rechts een mannetje. Van de wit geringde vogels is de leeftijd niet bekend, van de gele wel. Uit ervaring weet ik dat een ochtend Eempolder of Arkemheen (of Zeldert) altijd wel 2 of 3 afgelezen ringen oplevert. Veel van deze gegevens dragen in hoge mate bij aan het succes van het projekt. Mocht u meer inlichtingen willen of eens mee willen helpen, neem dan kontakt met mij op. Het tellen duurt tot ongeveer half maart. Daarna vertrekken de Kleine Zwanen weer naar de broedgebieden in Rusland. Gegevens kunt u sturen aan: