De vogelobservatiehut in het Laarderwasraeer is 4 april j.l. officieel geopend. De V.W.G., met name Jelle Harder, heeft voor de totstandkoming van deze hut een aanzienelijke „steen“ Bijgedragen. Al zullen we zeker de inzet van de overige V.W.G. leden en de diverse sponsers niet mogen vergeten. We kunnen iedere V.W.G’er aanraden eens met een exursie mee te gaan om hier de vogels van zeer dichtbij te aanschouwen. Nu Vogelbescherming 1984 tot weidevogeljaar heeft uitgeroepen, komen overal in het land akties opgang. Binnen onze V.W.G. zoeken wij nog mensen die op het gebied van de weidevogel bescherming (voorlichting, nazorg e.d.) aktief willen worden.