– Aan de Dienst der Domeinen deden we het verzoek om het beheer van het surfstrandje bij Oud-Valkenveen, dat nu in handen is van de gemeente Naarden, over te dragen aan Staatsbosbeheer. Aan dit verzoek is helaas niet voldaan omdat het strandje de bestemming ligstrand heeft. Misschien dat hier verandering in komt als het bestemmingsplan Gooi- en IJmeer in werking treedt.