Henk Hardon opent de vergadering en heet iedereen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van Rie de Wijs, Fred van Klaveren en Ger Blok. Door de afwezigheid van Ger is het programma na de pauze gewijzigd. Henk wijst er op dat in de balans per 31 december 1983 een foutje geslopen is: voor de excursie Vlieland is al een bedrag van fl.345,—— vooruit ontvangen i.p.v.fl.140,——. Het eindcijfer klopt wel.