Het werkgebied van onze vogelwerkgroep staat niet bepaald bekend om z’n landschapselementen, zoals b.v. Drenthe of Twenthe met hun houtwallen etc. Deze, veelal kleine, landschapselementen zijn hier echter wel degelijk aanwezig.