Vóór- en achteruitgang van broedvogels is onder vogelaars een veelbesproken en bestudeerd onderwerp. Iedereen die broedvogels inventariseerd wordt voortdurend gekonfronteerd met vragen als: Neemt de Heggemus in het gehele land in aantal toe of is dit alleen het geval in mijn onderzoeksgebied?; hangt de afname van de Merel samen met biotooprveranderingen in mijn gebied of speelt de afgelopen strenge winter hierin een rol? Meestal moeten we het antwoord schuldig blijven op deze vragen, omdat daarnaar op landelijke schaal geen onderzoek plaats vindt. Het organiseren van het broedvogel-monitoringproject (verder BMP genoemd) zal hierin echter verandering brengen. Enquetes, praktijkproeven en onderzoekingen met betrekking tot methodieken en statistiek hebben uitgewezen dat het organiseren van een BMP in ons land mogelijk en haalbaar is. Als meest populaire en geschikte inventarisatiemethode is de territoriumkartering uit de bus gekomen. Het BMP start in 1984 en is in principe van oneindige duur.