In het kader van het “atlasproject voor broedvogels” (SOVON, geheel Nederland) en onze eigen tellingen (voornamelijk Oostvaardersdijk) hebben wij in 1974 een aantal tellingen verricht in een bosgebied aan de Knardijk. Hoewel het aantal tellingen laag is, en het geheel niet meer zo recent, willen we de resultaten toch publiceren omdat ons verder maar weinig broedvogelinventarisaties bekend zijn van “natuurlijke” gebieden in Zuidelijk Flevoland.