Het gebied waarin geteld werd is, vergeleken met andere jaren aanzienlijk ingekrompen. Het omvat nu het werkgebied van de vogelwerkgroep Eemland en Zuidelijk-Flevoland. Overeenkomstig de richtlijnen die door de Landelijke Werkgroep Roofvogeltellingen werden verstrekt is er hoofdzakelijk in of rond de weekeinden 8/9 januari en 15/16 januari geteld. De indeling van de telgebieden is onveranderd gebleven zodat vergelijking met voorgaande jaren mogelijk blijft.