– We hebben Natuurmonumenten onze verontwaardiging laten blijken n.a.v. de verstoring van een paartje Ijsvogels dat een broedpoging ondernam op het landgoed Hilverbeek, door medewerkers van deze vereniging. – Door nijpend geldtekort dreigt de gemeente Hilversum de subsidie voor het Spanderswoud-project van het V.G.N. te stoppen. We verzochten B en W toch enige subsidie te blijven geven of een ander minder ingrijpende oplossing te vinden, gezien de grote natuureducatieve waarde en de voorbeeldfunctie die dit project heeft.