Het is nu ruim een jaar geleden dat wij iets lieten horen over de stand van zaken met betrekking tot het boek over de vogels van het Gooi, Vechtplassen en Eempolders. (Korhaan 17(4): 83). Bij de oorspronkelijke planning was de opzet de publikatie in de loop van 1988 te laten verschijnen. Een zeer belangrijke beslissing, genomen door de coördinatoren van de werkgroepen, is de verschijning te realiseren in 1987. De vogelwerkgroep bestaat dan 20 jaar! Dit betekent dat er nog keihard gewerkt zal moeten worden om alles op tijd klaar te hebben. Tot nu toe zijn er ongeveer 30 leden die op een of andere wijze een bijdrage leveren in de respectievelijke werkgroepen. Enthousiastelingen van onervaren tot oude rot die iets, al is het maar heel weinig willen helpen zijn van harte welkom. Kom op 11 september eens kijken op de medewerkersavond (zie programma).