Tussen de autosnelweg van Amersfoort naar Amsterdam, (E35), het Gooimeer, Oud Valkeveen en de Oostdijk ingeklemd liggen de Zanddijk en de Naardermeent. De Zanddijk is een vroegere zomerkade van de toenmalige Zuiderzee met een bijzondere floristische en faunistische waarde. Terecht is dit gebied op grond van de natuurbeschermingswet tot staatsnatuurmonument verklaard.