Ten westen van de rioolwaterzuivering van de gemeente Huizen, ingeklemd tussen het Gooimeer en het fietspad naar het IJsselmeerpaviljoen ligt de Wolfskamer. Tot nu toe waren er geen gedetailleerde broedvogelgegevens van dit gebied verzameld. De Wolfskamer maakte deel uit van een telgebied dat in 1970 werd geïnventariseerd ten behoeve van de Avifauna van Midden Nederland. Uit de in dat jaar verzamelde gegevens is helaas niet op te maken welke soorten en aantallen er in de Wolfskamer voorkwamen.